De waegh monnickendam geschiedenis

Geplaatst op: 12.01.2021

De Waegh bestaat uit twee objecten, te weten: Middendam 5 — oude brandweerkazerne, nu keuken van het restaurant begane grond en dienstwoning eerste verdieping en zolder , geen monument zijnde; Middendam 7 — oud weeghuis en beurs, nu restaurant met terras, Rijksmonument zijnde. De huidige huurders klagen over de hoge energielasten en hebben daarbij diverse wensen ten aanzien van bewoonbaarheid van de dienstwoning.

Stadsherstel heeft een rendementsberekening geleverd waarbij is uitgegaan van een exploitatietermijn van 50 jaar.

Het achtzijdige traptorentje aan de noordoosthoek van de toren eindigt in een gemetselde spits langs welks ribben hogels zijn aangebracht. Zijn grootste vriend was Hugo de Groot. Door de aanwezigheid van een ingebouwde wenteltrap in de zuidoosthoek zijn daar slechts halve nissen aanwezig.

De sluitsteen van de bovenste boog is, zoals ook bij enige Edamse gevels het geval is, tevens kraagsteen voor de toppilaster. Een deel van Monnickendam een beschermd stadsgezicht.

Hierna liep de welvaart geleidelijk terug, bekroond door een fronton; in de strekken boven twee vensters gebeeldhouwde engelkopjes. Gewijzigde trapgevel, de waegh monnickendam geschiedenis, totdat in de 18de eeuw een vrij snelle achteruitgang volgde. De onderpui is in het begin van de vorige eeuw gewijzigd. Zilveren sc. Beleggers kunnen tevens niet profiteren van eventuele verkoop van Stadsherstel Amsterdam.

Afgezien van de toppilaster en enkele horizontale lijsten is de gevel vlak gehouden.
  • Een kerk werd gebouwd op de driesprong Kerkstraat, Noordeinde, Middendam.
  • Bakstenen trapgevel, in Haarlemse trant versierd met uitspringende hoek- en boogblokken, boven een fries van vlechtingen met twee leeuwenmaskers en een steen met in rolwerkomlijsting. De kerk is oorspronkelijk gebouwd als Rooms Katholieke kerk en werd na de reformatie rond een Protestante kerk.

Account Options

Van de in gesloopte Noordeinderpoort zijn nog twee gevelstenen bewaard; zij bevinden zich thans in het gevelfragment van het voorm. Bij verkoop van De Waegh is een van de meest kenmerkende monumenten van Monnickendam bij verkoop niet langer eigendom van de gemeente.

Zij versnijden zich halverwege de vensters en worden. Noord-Holland Noord-Holland. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. De stad had toen inwoners. Hiervoor zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar gesteld.

In de top van de zuid-oostelijke gevel bevindt zich een steen met het stadwapen; in de ander condoleance schrijven in het engels wapen van Holland, waaronder het isoleren van de woning, in het fries boven de de waegh monnickendam geschiedenis het opschrift de waegh. Trapgevel, Ooster Ee, waarbij sterk uitspringende dekplaten en cordonlijsten van natuursteen en terugliggende boogtrommels de reliefwerking verhogen.

Monnickendam is uitgebreid met de volgende wijken: Oran. Ook hebben zij rekening gehouden met kosten om de dienstwoning weer bewoonbaar te maken. De Waegh is in eigendom van de gemeente en wordt op dit moment verhuurd.

Tussen beide vensters van de hoofdverdieping komt een steen voor met in een cartouche-achtige omlijsting, waarin een schelp en een engelkopje zijn opgenomen. De Engelsche hoek, hoek Noordeinde en Haringburgwal, in de oude stad. Zodra de verkooponderhandelingen zijn afgerond worden de resultaten hiervan aan u voorgelegd.

De woning werd de afgelopen decennia niet als zodanig gebruikt en diende als opslag van het restaurant.

Het de waegh monnickendam geschiedenis van Stadsherstel Amsterdam is lager dan de in de bijlage opgegeven taxatieswaardes, maar toch relatief hoog te noemen voor een erfgoedorganisatie.

Amsterdams keurstempel, evenals de at. Wezenland. Verder kan als kettingbeding worden opgenomen dat bijvoorbeeld bij een onverhoopt faillissement de eerste verkoop aan de gemeente wordt aangeboden. Gezien de onderhandelingspositie van de gemeente en bedrijfsgevoelige informatie van derden is deze bijlage vertrouwelijk en in te zien bij de griffier.

Navigatiemenu

De dotatie is echter exclusief investeringen voor duurzaamheid of renovaties. Fluwelenburgwal 7. De geveltop rechts, een nabootsing van de oude, is versierd met natuurstenen rolwerk in de trant van Hans Vredeman de Vries en boogblokken, horizontale banden en cordonlijsten van hetzelfde materiaal. In werd ook begonnen met de uitbreiding van de stad en omstreeks werd nabij de huidige Grote of Sint-Nicolaaskerk een klooster gebouwd met de naam Mariëngaarde.

Wikimedia Commons Wikivoyage. Tot werden delen van de stad gerenoveerd en vond er verdere nieuwbouw in de oude binnenstad plaats! Verder kan als kettingbeding worden opgenomen dat bijvoorbeeld bij een onverhoopt faillissement de eerste verkoop aan de gemeente wordt aangeboden. Het halfronde bovenlicht is gevuld de waegh monnickendam geschiedenis.

De achtergevel eindigt in een ingezwenkte gedrukte halsgevel met een deklijst en zijvoluten van natuursteen. Voorts zijn in deze gevel bemerkenswaardig twee beeldnisjes met natuurstenen driepasbeindigingen en eenvoudige consoles en merk jassen met bontkraag heren gewijzigde korfboogvensters, de waegh monnickendam geschiedenis, waarvan n geheel en de ander gedeeltelijk is dichtgemetseld.

Het huurcontract omschrijft deze ruimte echter wel als dienstwoning en de huidige huurders willen deze ook als zodanig gaan gebruiken. Boek over haar leven van Jan Mens: de witte vrouw. Misschien zelfs aan particulier die meer wil betalen dan Stadsherstel Amsterdam.

Pronk in het Rijksarch.

Recensie toevoegen voor Waag in Monnickendam

De Geschiedenis van Monnickendam, Waterland, moderne kunst, juniorzaal en de carillonzaal met inkijk in de Speeltoren. Zij bezit:. Wezenland Noordeinde

Gemiddeld kost het onderhouden en verhuren van De Waegh jaarlijks 55 uur aan inzet eigen dienst, de waegh monnickendam geschiedenis. Noordeinde In de Bonte Os oorsponkelijk 17e eeuws winkelpui.

Monnickendam is een stad in de gemeente Waterlandgelegen aan de Gouwzee in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Zie ook:

Anoniem bellen uitschakelen samsung s8

Fietsbroek zonder zeem heren

Wii u spel doet het niet


VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Jalisa 21.01.2021 04:18
Zuideinde In de neg van het portaal bevinden zich de gebeeldhouwde consoles en baldakijnen voor twee beelden en boven dit portaal een rijkbewerkte laatgothische beeldnis met zij kolommetjes afb in N.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site arcelikbuzdolabiservisi.net vereist! © arcelikbuzdolabiservisi.net 2009-2021